Зв’язки з громадськістю та реклама у концепції Веб 2.0
(ЗГКРВЕБ)

Курс присвячено найважливішим теоретичним концепціям та практичним дослідженням в царині електронного PR та реклами, соціальних медіа та інтернет-технологій веб 2.0