Реклама та зв'язки з громадськістю в соціальних медіа
(ПРВЕБ3)

Курс присвячено знайомству студентів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в царині зв’язків і громадськістю та реклами в соціальних медіа, а також навчити застосовувати технології соціальних медіа у майбутній спеціальності та науковій діяльності.