Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства
(НМК)

Мета курсу: ознайомити студентів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в царині теорій інформаційного суспільства та соціології інтернет-комунікацій, надати інформацію про нові медіа та сучасні тенденції розвитку масових комунікацій.

Завдання:
Основними завданнями вивчення дисципліни «Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства» є:
• сформувати розуміння місця та ролі Інтернету в сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві;
• забезпечити ознайомлення із загальними принципами дослідження соціальних комунікацій;
• описати та розкрити сучасний Інтернет як комунікативний соціальний інститут;
• показати вплив інтернет-технологій на розвиток сучасного суспільства;
• окреслити сучасні тенденції масових комунікацій;
• описати нові медіа як технології та культурні форми;
• сформувати компетентність з використання інтернет-технологій у медійних та соціологічних дослідженнях.